Återvinning & Producentansvar

Lämna din uttjänta Kia för återvinning

 
Kia Motors Sweden AB försäkrar att följa direktiv CEE Nr.2000/53 gällande ELV – skrotade fordon – samt att uppnå de mål om andelen återvunnet material i de produkter som Kia Motors Sweden AB marknadsför. Genom ett samarbete med Stena Gotthard AB – ledande företag inom återvinning – uppfyller Kia Motors Sweden AB lagen om producentansvar.

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 85 procent. Från och med år 2015 gäller 95 procent! Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem. 

Ytterligare information angående det utökade producentansvaret finns på Bil Sweden's hemsida www.bilsweden.se/fordon/bilskrotning_och_atervinning

 

Återvinningsavtal med Midland Oil


Kia Motors Sweden är återvinningskund hos MIDLAND OIL som är certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001. Att vara återvinningskund innebär att Kia-bilarnas smörj- och hydraulolja omhändertas genom material- och energiåtervinning. I första hand går smörj- och hydraulolja till basoljeåtervinning, men om detta vid något tillfälle inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt kommer den insamlade oljan att gå till energiåtervinning. Den återvunna basoljan används vid produktion av smörjolja och hydraulolja.

Kia Motors Sweden har förbundit sig att till återvinning endast lämna smörj- och hydraulolja som är fri från vatten, glykol, bromsvätska, vegetabilisk olja, rengöringsmedel, lösningsmedel, bensin, fett och andra typer av spilloljor (t ex eldningsoljor).

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more