Sju års nybilsgaranti på alla våra modeller

From 1:a januari 2010 levereras alla våra modeller med en 7-årig nybilsgaranti. Garantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15 000 körda mil, det som först uppnås alternativt med obegränsad körsträcka efter 3 år. Nybilsgarantin gäller nya Kia-bilar som registreras från och med 1:a januari 2010. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15 000 mil, det som först inträffar.

Nybilsgarantin är ingen försäkring som du betalar extra för, den gäller från fabrik och följer bilen oavsett ägarbyten. Detta medverkar till att andrahandsvärdet påverkas positivt, då det ofta kan vara garanti kvar på din Kia-bil om du skulle vilja sälja den vidare efter några år.

För att nybilsgarantin ska gälla så måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder eller av annan verkstad, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt enligt Kias serviceprogram under hela garantitiden, dvs från första servicetillfället. 
Service ska utföras efter det som först inträffar, den körsträcka eller den tidsperiod som anges i service- och garantiboken som medföljer varje ny Kia. Särskilda garantivillkor omfattar bilar som används som taxi-, bud-, uthyrnings- eller körskolebilar, samt bilar som används i hamn- och gruvarbete. 

Maximal överträdelse i tid och körsträcka är 2 månader respektive 200 mil. Överträds dessa marginaler upphör garantin att gälla. Klicka här för att läsa om Kia Premium Service.
De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden.

Via denna länk kan du läsa vanliga frågor gällande nybilsgarantierna.

Kontakta din närmaste Kia återförsäljare om du har frågor eller vill veta mer om våra generösa garantivillkor.