Recykling

Unia Europejska przyjęła Dyrektywę (2000/53/EC) dotyczącą samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE), która poszukuje sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości oraz zwiększania stopnia powtórnego wykorzystania, recyklingu i regeneracji podzespołów samochodów wycofanych z eksploatacji.
Cele dyrektywy dotyczącej SWE obejmują miedzy innymi:
Od 2006 roku minimum 85% masy samochodu powinno być odzyskiwane, w tym maksymalnie 5% w formie odzysku energetycznego, a od 2015 minimum 95% masy, w tym maksymalnie 10% odzysku energetycznego.
 

W TROSCE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Dyrektywa promuje również konstrukcje proekologiczne, stosowanie materiałów łatwo przetwarzalnych i doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska wszystkich podmiotów zaangażowanych na końcowym etapie życia technicznego samochodów (m.in. stacji demontażu i przedsiębiorstw rozdrabniających złomowane pojazdy).
KIA MOTORS, stosując się do wymogów wspomnianej Dyrektywy, aktywnie współpracuje ze swoimi przedstawicielstwami na rynku europejskim, aby sprostać wyzwaniom, jakie w związku z tym się pojawiają. Uznając istotną rolę jaką odgrywają, KIA MOTORS blisko współpracuje również z przedsiębiorstwami zajmującymi się recyklingiem i rozdrabnianiem złomowanych samochodów, aby wypracowywać coraz doskonalsze i skuteczniejsze rozwiązania problemu ich utylizacji. Staramy się działać tak, by na tym polu być wzorem dla branży motoryzacyjnej.
Dyrektywa ta nakłada również wymóg większej dostępności informacji o powyższych zagadnieniach dla potencjalnych nabywców samochodów.
 

PROBLEMY EKOLOGICZNE. RECYKLING

Recykling pojazdów samochodowych musi być traktowany jako proces od etapu założeń koncepcyjnych poprzez projektowanie, produkcję do wycofania z eksploatacji wraz z utylizacją. 
W związku z tym KIA MOTORS podejmuje działania, już na etapie projektowania, mające na celu minimalizację ilości odpadów, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu, i jednocześnie aby poddawane wtórnemu przetwarzaniu użytecznie wykorzystać.
W tym celu KIA MOTORS stworzyła zupełnie nowy program recyklingu. Program ten obejmuje między innymi użycie takich materiałów do konstrukcji samochodów, by można je było powtórnie wykorzystać aż do osiągnięcia zerowej ilości traconych surowców.
Zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych, a także ograniczenie produkcji i wykorzystania materiałów szkodliwych czyni program recyklingu bardziej oszczędnym i przyjaznym środowisku.
 

INICJATYWY EKOLOGICZNE

KIA MOTORS podejmuje nieustanne starania o ochronę środowiska w kierunku podniesienia czystości powietrza poprzez zminimalizowanie emisji spalin, a także ochrony bogactw naturalnych.
 

 
Akceptuję

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywanie plików cookies w serwisie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.kia.com/pl/content/cookies/

Akceptuj Zrezygnuj
No cookie mode | Read more