Go to content

Oferta Dla Klienta indywidualnego

kia-for-you

a) Kredyt Niska Rata od 5,90%
b) Kredyt Ratalny od 3,99%
c) Kredyt 50/50

Oferta nie łączy się z innymi promocjami, w tym finansowymi.

kia-for-you

a) Kredyt 50/50 prawdziwe 0%
b) Kredyt Niska Rata od 5,1%
b) Kredyt Ratalny od 3,09%

Oferta nie łączy się z korzyścią finansową 7000 zł wersji M z pakietem Smart.

Pakiet Serwisowy o wartości około 2 500 zł.
Pakiet serwisowy nie obejmuje silnika 2.0 T 245 km.

Pakiet Serwisowy o wartości około 2 800 zł.
Dla silnika 2.0 T 245 KM. Limit przebiegu 40 000 tys. km.

Noty prawne

Kredyt Niska Rata od 5,90% cee'd
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Niska Rata wynosi 8,16%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 53 173 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 67 141,37 zł, oprocentowanie stałe 6,10%, całkowity koszt kredytu 13 968,37 zł (w tym: prowizja 2 765,00 zł, odsetki 11 203,37 zł), 72 miesięczne raty równe w wysokości 932,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 68 500 zł, z wpłatą własną 15 327 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym. Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia.

Kredyt Ratalny od 3,99% cee’d
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 7,58%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 47 600 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 59 361,15 zł, oprocentowanie stałe 5,79%, całkowity koszt kredytu 11 761,15 zł (w tym: prowizja 2 189,60 zł, odsetki 9 571,55 zł), 73 miesięczne raty równe w wysokości 813,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 66 300 zł, z wpłatą własną 18 700 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym.

Kredyt 50/50 cee’d
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 50/50 wynosi 2,62%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 35 300 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 36 429,60 zł (płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 1 129,60 zł (w tym: prowizja 1 129,60 zł, odsetki 0,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 17 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 70 600 zł, z wpłatą własną 35 300 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym.

Kredyt 50/50 prawdziwe 0% Sportage
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 50/50 wynosi 0,00%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 48 600 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 48 600 zł (płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0,00 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 17 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 97 200 zł, z wpłatą własną 48 600 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym.

Kredyt Niska Rata od 5,1% Sportage
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Niska Rata wynosi 7,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 74 908 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 92 411,54 zł, oprocentowanie stałe 5,30%, całkowity koszt kredytu 17 503,54 zł (w tym: prowizja 3 895,22 zł, odsetki 13 608,32 zł), 72 miesięczne raty równe w wysokości 1 283,49 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 96 500 zł, z wpłatą własną 21 592 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym. Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia.

Kredyt Ratalny od 3,09% Sportage
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 7,09%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 60 400 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 74 518,08 zł, oprocentowanie stałe 5,29%, całkowity koszt kredytu 14 118,08 zł (w tym: prowizja 2 899,20 zł, odsetki 11 218,88 zł), 74 miesięczne raty równe w wysokości 1 007,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 96 500 zł, z wpłatą własną 36 100 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym. Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia.
Dostępność powyższych produktów oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony. Kia Finance jest nazwą handlową pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi, na podstawie odrębnego porozumienia z Kia Motors Polska Sp. z o.o., będącym pośrednikiem kredytowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.