Go to content

MOTO-BUDREX Bydgoszcz

Ochrona danych osobowych

    W przypadku poproszenia Państwa o podanie swoich danych osobowych, zostaną Państwo również poproszeni o złożenie oświadczenia następującej treści:

    „Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w formie elektronicznej i ich przetwarzanie w celach marketingowych. Powyższe dane mogą zostać przekazane firmie Badania rynku Karol Styś w zakresie, w jakim Badania rynku Karol Styś działa z upoważnienia KIA Motors Polska lub innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych na rzecz KMP. Mam prawo sprzeciwić się użyciu moich danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku wyrażenia sprzeciwu, moje dane osobowe nie mogą być przetwarzane i muszą zostać usunięte. Powyższe zasady stosuje się także do informacji przetwarzanych przez Badania rynku Karol Styś.”
    Zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów. Powierzone nam informacje są przetwarzane przez systemy informacyjne KIA i Badania Rynku Karol Styś w celu wysłania informacji o produkcie, a po dokonaniu sprzedaży, także o proponowanych usługach.
    Państwa dane będą przetwarzane dla powyższych celów przez firmę Badania Rynku Karol Styś na zlecenie KIA Motors Polska lub dealera.