Milø_hybrid

Fremtidens miljøbiler

Med lavt drivstoff forbruk og effektive motorer er dagens nye biler mer gunstige for miljøet med langt lavere Co2 utslipp.

Kia har etablert et eget forskningssenter med miljø som tema. Vi ønsker å være i teten når det gjelder å utvikle og produsere rene hybrid- el- og solcellebiler på veien mot mer økovennlige biler.