miljø 01

Kia og miljø

Vi som deg setter pris på en bærekraftig utvikling.

Vi i Kia er stolte over å møte utfordringene i det 21. århundret, og vi gir merkbare bidrag til å beskytte miljøet som grunnlag for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Kia har etablert et eget forskningssenter med miljø som tema. Vi ønsker å være i teten når det gjelder å utvikle og produsere rene hybrid- og solcellebiler på veien mot mer økovennlige biler. For en grønnere fremtid for deg, dine barn og alle oss andre.