Контент руу очих
хэмжээ
table fix area
автомашин
Нийт урт
Нийт өргөн
Нийт өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Дугуйны хээ (урд тал)
Дугуйны хээ (ар тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (урд тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (ар тал)
Суудлаас тааз хүртэл зай (1 дүгээр)
Суудлаас тааз хүртэл зай (2 дугаар)
Хөл багтах зай (1 дүгээр)
Хөл багтах зай (2 дугаар)
Түлшний сав (ℓ)
Cerato KOUP
4,530mm
1,780mm
1,420mm
2,700mm
*1,545mm
*1,558mm
880mm
950mm
970mm
925mm
1,073mm
913mm
50ℓ

Хөдөлгүүр

Дараах
 • Gamma 1.6 T-GDI

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 1,591cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 204/6,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 27.0/1,750~4,500 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  Gamma 1.6 T-GDI
 • Nu 2.0 MPI

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 1,999cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 161/6,500 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 19.8/4,800 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  Nu 2.0 MPI
Өмнөх
хөдөлгүүрийн
table fix area
БАГТААМЖ(CC)
Хамгийн их хүч (пс / нмэ)
Хамгийн их эргэлт (кг • м / нмэ)

Gamma 1.6 T-GDI

Nu 2.0 MPI

1,591 1,999

204/6,000

161/6,500

27.0/1,750~4,500

19.8/4,800

Жолооны хүрд

Дараах
 • 15" ган обуд 195/65R15

  15" ган обуд 195/65R15
 • 16" ган обуд 205/55R16

  16" ган обуд 205/55R16
Өмнөх
 • Бүх мэдээлэл ба үзүүлэн нь хэвлэлтийн үед боломжтой байсан өгөгдөлд тулгуурласан ба мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөнө.
  Одоогийн мэдээлэлд зориулж өөрийн орон нутгийн дилертэй холбоо барина уу.