Go to content

Adatvédelem

  A Kia Motors Hungary Kft. a hozzá beérkező adatokat a mindenkori törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet egyes személyes adatainak megadására is (pl. név, telefonszám, e-mail, postai cím), ezeket pedig a Szolgáltató ill. az Adatkezelők (a Márkakereskedői hálózat tagja, Kia Motors Hungary ill. Kia Motors Europe) marketing célokra (pl. reklámanyagok és elektronikus hirdetések küldése, piackutatás) felhasználhatják. A személyes adatok megadása minden esetben a Felhasználó tájékozott, önkéntes hozzájárulásán alapszik.

  3.1 Honlap
  A böngészés során ún. „sütik” (cookie) formájában információk kerülnek rögzítésre a Felhasználóval kapcsolatban, melyek azonban csak statisztikai, illetve a böngészési élményt, személyre szabottságot növelő célokat szolgálnak, személyes azonosításra nem használhatóak.

  3.2. MyKIA webes-és mobilalkalmazás

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők által végzett adatkezelés célja az Adatkezelők CRM, DMS adatbázisainak kezelésével (KMH engedélyszám: NAIH-85211/2015.) a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatás nyújtása az Adatkezelők által forgalmazott termékekről és az általa nyújtott szolgáltatásokról (KMH engedélyszám: NAIH-85214/2015) , amelyek a Felhasználó érdeklődésére számot tarthatnak. Adatkezelők a adatkezelést az Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentették.

  A Felhasználó által az Adatkezelők részére önkéntesen megadott, vagy jogszerűen gyűjtött, alábbiakban részletezett személyes adatokat az Adatkezelők a Felhasználó beleegyezésének visszavonásáig CRM, DMS adatbázisokban kezelik, és az adatokat az Adatkezelők dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. A Felhasználóról kezelt adatokat az Adatkezelők a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak a Felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja.

  Az Adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, és Felhasználónak bármikor lehetősége van az Adatkezelők székhelyére küldött levélben, a Preferált Márkakereskedés fülön található e-mail címen, illetve az ugyanitt található telefonszámon valamint az info@kiamotors.hu e-mail címen és a (+36-1) 371-2009 telefonszámon az Adatkezelőknél hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott esetekben tiltakozni. Felhasználónak jogában áll továbbá a fenti elérhetőségeken

  tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
  adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni;
  jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; és
  követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

  Az Felhasználóról felvett adatokat az Adatkezelők különböző keresési és összekapcsolási paraméterekkel használható számítógépes adatbázisokban fogják kezelni, és időről-időre megkeresik Felhasználót az adatbázisokban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából. Az Adatkezelők által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Infotv. előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

  Az Adatkezelő által kezelni kívánt adatok

  Az Adatkezelők a Felhasználóval való – az adatfelvételt is magában foglaló – személyes kapcsolatfelvételt vagy az adatok jogszerű forrásból történő beszerzését ill. a MyKia alkalmazásban történő regisztrációt követően az alábbi adatokat kívánják kezelni Felhasználóról a Felhasználó hozzájárulása alapján:
  (1) név (vezeték- és keresztnév);
  (2) nem;
  (3) (mobil) telefonszám;
  (4) e-mail cím;
  (5) lakcím (irányítószám, település, cím)
  (6) születési dátum
  A fenti felsorolásból Felhasználó az Adatkezelőkkel való kapcsolatfelvétel útján megadhatja, hogy mely adatok kezeléséhez nem járul hozzá.

  Az adatok felhasználása

  A fentiekben megadott adatokat az Adatkezelők az alábbi célokra kívánják használni:

  Kapcsolattartás (promóciós- és nyereményjáték kapcsán is) (KMH engedélyszám: NAIH-85209/2015.)
  Ügyfélelégedettségi kutatások megszervezése és lebonyolítása; (KMH engedélyszám: NAIH-85212/2015 és NAIH-85208/2015)
  Közvetlen üzletszerzés postai és telefonos úton, illetve e-mailen és egyéb elektronikus úton;(KMH engedélyszám: NAIH-85214/2015)
  Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megjelölt célok érdekében az Adatkezelők mobiltelefonszámát és/vagy e-mail címét, más elektronikus elérhetőségét használják és azon keresztül vele levelezést folytassanak, kommunikáljanak, adatokat, információkat közöljenek, emellett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők a fenti adatokat az Adatkezelőkkel szerződött adatfeldolgozók részére átadják.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
  Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu
  A Kia Motors Hungary Kft. a hozzá beérkező adatokat a mindenkori törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet egyes személyes adatainak megadására is (pl. név, telefonszám, e-mail, postai cím), ezeket pedig a Szolgáltató ill. az Adatkezelők (a Márkakereskedői hálózat tagja, Kia Motors Hungary ill. Kia Motors Europe) marketing célokra (pl. reklámanyagok és elektronikus hirdetések küldése, piackutatás) felhasználhatják. A személyes adatok megadása minden esetben a Felhasználó tájékozott, önkéntes hozzájárulásán alapszik.

  3.1 Honlap
  A böngészés során ún. „sütik” (cookie) formájában információk kerülnek rögzítésre a Felhasználóval kapcsolatban, melyek azonban csak statisztikai, illetve a böngészési élményt, személyre szabottságot növelő célokat szolgálnak, személyes azonosításra nem használhatóak.

  3.2. MyKIA webes-és mobilalkalmazás

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők által végzett adatkezelés célja az Adatkezelők CRM, DMS adatbázisainak kezelésével (KMH engedélyszám: NAIH-85211/2015.) a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatás nyújtása az Adatkezelők által forgalmazott termékekről és az általa nyújtott szolgáltatásokról (KMH engedélyszám: NAIH-85214/2015) , amelyek a Felhasználó érdeklődésére számot tarthatnak. Adatkezelők a adatkezelést az Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentették.

  A Felhasználó által az Adatkezelők részére önkéntesen megadott, vagy jogszerűen gyűjtött, alábbiakban részletezett személyes adatokat az Adatkezelők a Felhasználó beleegyezésének visszavonásáig CRM, DMS adatbázisokban kezelik, és az adatokat az Adatkezelők dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. A Felhasználóról kezelt adatokat az Adatkezelők a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak a Felhasználó kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja.

  Az Adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, és Felhasználónak bármikor lehetősége van az Adatkezelők székhelyére küldött levélben, a Preferált Márkakereskedés fülön található e-mail címen, illetve az ugyanitt található telefonszámon valamint az info@kiamotors.hu e-mail címen és a (+36-1) 371-2009 telefonszámon az Adatkezelőknél hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott esetekben tiltakozni. Felhasználónak jogában áll továbbá a fenti elérhetőségeken

  tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
  adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni;
  jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; és
  követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

  Az Felhasználóról felvett adatokat az Adatkezelők különböző keresési és összekapcsolási paraméterekkel használható számítógépes adatbázisokban fogják kezelni, és időről-időre megkeresik Felhasználót az adatbázisokban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából. Az Adatkezelők által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Infotv. előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

  Az Adatkezelő által kezelni kívánt adatok

  Az Adatkezelők a Felhasználóval való – az adatfelvételt is magában foglaló – személyes kapcsolatfelvételt vagy az adatok jogszerű forrásból történő beszerzését ill. a MyKia alkalmazásban történő regisztrációt követően az alábbi adatokat kívánják kezelni Felhasználóról a Felhasználó hozzájárulása alapján:
  (1) név (vezeték- és keresztnév);
  (2) nem;
  (3) (mobil) telefonszám;
  (4) e-mail cím;
  (5) lakcím (irányítószám, település, cím)
  (6) születési dátum

  A fenti felsorolásból Felhasználó az Adatkezelőkkel való kapcsolatfelvétel útján megadhatja, hogy mely adatok kezeléséhez nem járul hozzá.

  Az adatok felhasználása

  A fentiekben megadott adatokat az Adatkezelők az alábbi célokra kívánják használni:

  Kapcsolattartás (promóciós- és nyereményjáték kapcsán is) (KMH engedélyszám: NAIH-85209/2015.)
  Ügyfélelégedettségi kutatások megszervezése és lebonyolítása; (KMH engedélyszám: NAIH-85212/2015 és NAIH-85208/2015)
  Közvetlen üzletszerzés postai és telefonos úton, illetve e-mailen és egyéb elektronikus úton;(KMH engedélyszám: NAIH-85214/2015)

  Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megjelölt célok érdekében az Adatkezelők mobiltelefonszámát és/vagy e-mail címét, más elektronikus elérhetőségét használják és azon keresztül vele levelezést folytassanak, kommunikáljanak, adatokat, információkat közöljenek, emellett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők a fenti adatokat az Adatkezelőkkel szerződött adatfeldolgozók részére átadják.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
  Telefon: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu