ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ RIO

Το Kia Rio προσφέρει μια έκδοση εξοπλισμού για τον καθένα. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα διαθέσιμα στοιχεία εξοπλισμού ανά έκδοση.

H Kia Motors Hellas / Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των εκδόσεων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.