ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σχετικά με τον Κανονισμό περί Ετικέτας Προδιαγραφών Ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα που τέθηκε σε ισχύ βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EC) Νο.1222/2009, παρακαλούμε λάβετε αρχικά υπόψη τις παρακάτω γενικές πληροφορίες. 

Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα της Kia που διατίθενται στην ελληνική αγορά και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ελαστικών αυτών, μπορείτε να "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας το δεύτερο επισυναπτόμενο αρχείο.