Cookie Policy

In dit Cookie Statement van Kia wordt uiteen gezet op welke wijze via de website van Kia cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Do you want Kia to place cookies on your computer?

    • Saving...
      Saved

At any time you can change your cookie settings. Read our cookie statement below for more information about cookies we save and why we are using them. Your choice will be active directly, you don't have to save your changes.

What are cookies?


For what purpose do we use cookies?


Gathering information without cookies


Third party cookies