KIA Nyhedsbrev
KIA Motors Danmark - Din udslidte KIA bil bliver miljøbehandlet

Google+
blade

Din udslidte Kia bil bliver miljøbehandlet

Når du indleverer din udslidte bil hos Refero, bliver den miljøbehandlet. Du lever op til alle miljøkrav, når du afleverer din bil til ophug hos en autoriseret Refero autoophugger.

Den 1. januar 2007 trådte reglerne om producentansvar for udtjente biler i kraft. Reglerne har baggrund i et EU-direktiv. De nye regler indebærer, at det nu er bilfabrikanternes og dermed også bilimportørernes ansvar, at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil. I relation til de nye regler har De Danske Bilimportører indgået en rammeaftale med genindvindingsvirksomheden Stena Jern og Metal A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer. Der er tale om en kollektiv ordning, der er åben både for DBI’s medlemmer og for andre interesserede.

Ved underskrivelsen af kontrakten overtager Stena Jern og Metal A/S ikke blot gratis tilbagetagelse af samtlige Kia’er, men overtager også ansvaret for rapportering til alle relevante myndigheder med hensyn til mængder, genanvendelsesprocenter m.v. For at opfylde EU´s krav om geografisk dækning (max. 50km.) i danmark har Stena Jern og Metal A/S oprettet et nyt netværk kaldet Refero.

På hjemmesiden http://www.refero.dk henvises til dette nye netværk af miljøgodkendte autoophuggere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljøbehandler udtjente personog varebiler. Man kan også ringe til en Refero Hotline på tlf. 70 21 34 40. Langt de fleste bilejere vil samtidig kunne få udbetalt 1.750 kr. i skrotningsgodtgørelse. For bilejere, der ønsker at skrotte en bil, som er afmeldt i perioden 1. juli 2000 – 1. juli 2002, udgør skrotningsgodtgørelsen dog kun 1.500 kr.

Refero er et landsdækkende netværk af ophuggere, hvor alle bilejere kan aflevere deres bil til miljørigtig ophugning. Hvis bilejeren selv vælger at sørge for transport til afleveringsstedet/ophuggeren og selv vælger at sørge for at bilen bliver afmeldt, vil han kunne få udbetalt den fulde skrotningsgodtgørelse. Bilejeren kan også vælge at betale Refero et mindre beløb for at forestå papirarbejde m.v. i forbindelse med afmelding af bilen.

Den gratis tilbagetagelse af udtjente biler gælder kun komplette biler. Hvis man afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder motor, gearkasse eller katalysator skal man eventuelt betale for de manglende dele. Betalingen må maksimalt udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

Hos Refero har man forpligtet sig til at genanvende og nyttiggøre mindst 85 procent af de biler, der modtages til ophugning. Og man stræber efter, at en endnu større del af bilerne udnyttes. Så vidt muligt afmonteres komponenter, så de kan genanvendes som reservedele. De øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer.

 
Luk

KIA anvender cookies på deres hjemmeside. De anvendes til at analyseret hjemmesiden, til sociale medier og til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og funktion. Du accepterer at anvende cookies ved at bruge denne hjemmeside eller ved at klikke på "Luk". Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan de anvendes, kan du læse under vores disclaimer. Yderligere informationer

Accepter Afvis
Indstillingen Ingen cookies | Læs mere