KIA Nyhedsbrev
KIA Motors Danmark - Emissionsreduktion & udvikling af miljøvenlig motorteknologi

Google+
hybrid motor

Emissionsreduktion & udvikling af miljøvenlig motorteknologi

1. Emissionsreduktionsteknologi

Kia Motors udvikler og indfører nye udstødningssystemer og nye katalysatorsystemer, som minimerer luftforureningen fra bilernes udstødningsgasser. Brugen af katalysator har været en grundlæggende teknologi til at reducere bilernes emission. Katalysatoren i en benzindrevet bil omdanner kulbrinter (HC), kulilte (CO) og kvælstofoxyder (NOx) til uskadelige kemikalier, og i dieselbiler skal der endvidere fjernes partikler fra udstødningsgassen.

Kia Motors forsker løbende for at kunne udvikle teknologier, der effektivt kan leve op til miljøkravene. Som en del af disse bestræbelser masseproducerer Kia biler, som lever op til de amerikanske standarder for biler med super-ultralav emission, SULEV. Samtidigt lever de fleste af Kia Motors benzindrevne biler op til kravene i EURO IV, som er et begreb for emissionskravene i Europa. Dieselbilerne er overlegne i forhold til benzinbilerne, når det gælder CO2-udledning og brændstoføkonomi, men de genererer mere NOx og støv. Ved at forbedre dieseloxideringskatalysatoren (DOC), har Kia Motors reduceret HC- og CO-udledningen med over 90 procent. Den forbedrede forbrændingseffektivitet i vores motorer har endvidere reduceret NOx med 15 procent.

2. Benzinmotorens udstødningssystem

Kia Motors udfordrer grænserne for benzinmotorens udstødningsemission for at forbedre teknologikvaliteten for lavtforurenende biler og for at møde de stigende krav til emissionsreduktion. Nogle af teknologierne omfatter særdeles varmebestandige katalysatorer, katalytisk kulbrinteabsorption og ultratynde keramiske og metalliske lag. Et dobbeltrørssystem blev udviklet til at maksimere den katalytiske aktivitet ved lav temperatur og fjerne 99,7% af kulbrinterne. Denne katalysator er testet til at kunne holde 240.000 km – en præstation i verdensklasse. Ved at udbygge systemet med en luftrenser, kan ozonen fjernes fra luften. For at udvikle forureningsfri benzindrevne biler – dvs. biler, som kan rense udstødningen 100% – forsker vi i at udvikle nye forbrændingsmotorer, en kombineret benzin- og brintmotor og efterbehandling.

Dieselmotorens udstødningssystem

Dieselmotorens filtreringssystem i udstødningskatalysatoren, som er under udvikling med henblik på at kunne leve op til EURO IV-standarderne, giver mere end 90% reduktion i dieselpartiklerne fra udstødningen ved selektivt at opsamle partiklerne. De opsamlede partikler i filteret elimineres, når emissionstemperaturen overstiger antændingspunktet. Processen kaldes filterfornyelse. For at forhindre, at filterfornyelsen forringer brændstoføkonomien og filtreringssystemets effektivitet, har Kia Motors belagt filteret med ædelt metal. Ved at påføre denne belægning, kan forbrændingstemperaturen sænkes, mens filterfornyelsen stadig finder sted ved en vis temperaturtærskel. Samtidigt elimineres kulilten fra den ufuldstændige forbrænding af partikler. Som dieseloxideringskatalysatoren i systemet giver luftrensningen og oxyderingen af visse partikler sammen med dannelsen af NO2 en filterfornyelse. Det giver også en højere emissionstemperatur ved at oxidere de overskydende kulbrinteelementer fra den motorstyrede fornyelsesproces.

3. Udviklingen af miljøvenlig motorteknologi

PM dieselmotor med reduceret emission. PM sedan-dieselmotoren brugte et katalytisk partikelfilter (CPF) til at reducere luftforureningen markant. Motoren lever op til standarderne i EURO IV om høj kapacitet, miljøvenlighed og lavt støjniveau. Den er udstyret med en avanceret funktion, som renser udstødningen mere end 90%. Denne miljøvenlige motor er udstyret med et filter, som kan holde i hele motorens levetid. Kia Motors var den første koreanske bilproducent, som indførte E-VGT, højkapacitets-CGI-cylinderblok og Piezo-brændstofindsprøjtning for at opnå en maksimal effekt på 240 hk og et moment på 46 kg-m. I 2006 fik PM sedan dieselmotoren den 52. IR52 Young-Sil Jang-pris, opkaldt efter en anerkendt koreansk videnskabsmand.

I-4 Gamma-motor

Kia Motors udviklede i 2007 I-4 Gamma-motoren, en benzinmotor designet til små og mellemstore biler. Motoren regnes for en miljøvenlig benzinmotor, da den fik en mindre vægt, men en større kapacitet ved hjælp af en højtryksbehandlet aluminiumsblok. Indsugningsmanifolden, som fordeler luften i cylindrene, er fremstillet i plast for at reducere motorens vægt og støj og samtidigt øge motorens ydelse. Kia Motors monterede udstødningsmanifolden bagest og tilføjede WOC og UCC, en effektiv katalysator, som reducerer katalysetiden for emissionsreduktionen. Med hensyn til holdbarhed har Kia Motors indført en lydløs drivrem og et højtydende elektrisk styresystem.

V6 S-motor

Støj, vibration og forsinkelse var tidligere kendt som nogle af de få ulemper ved dieselmotorer. For at overvinde disse ulemper, da V6 S-motoren blev udviklet i 2006, blev den udstyret med Piezo brændstofindsprøjtningssystem, højkapacitetscylindere i stål og hurtig termisk genereringskapacitet. I 2006 blev V6 S-dieselmotoren til 3,0 liters biler certificeret som Ny Overlegen Teknologi (NET) af det koreanske ministerium for videnskab og teknologi og af den koreanske industris teknologikomité.

 
Luk

KIA anvender cookies på deres hjemmeside. De anvendes til at analyseret hjemmesiden, til sociale medier og til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og funktion. Du accepterer at anvende cookies ved at bruge denne hjemmeside eller ved at klikke på "Luk". Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan de anvendes, kan du læse under vores disclaimer. Yderligere informationer

Accepter Afvis
Indstillingen Ingen cookies | Læs mere