Hvorfor er et stempel fra et udenlandsk KIA værksted i servicehæftet ikke tilstrækkelig dokumentation for korrekt vedligeholdelse, når det er tilstrækkeligt dokumentation hvis stemplet er fra et dansk KIA værksted?

KIA Import Danmark A/S har ”autoriseret” de danske værksteder iht. danske KIA standarder. Der er betydelig forskel på standarderne de enkelte europæiske lande imellem. Da KIA Import Danmark A/S alene kan kontrollere, advisere og certificere de danske KIA værksteder, er alene et stempel fra et dansk autoriseret KIA værksted tilstrækkelig dokumentation for korrekt vedligeholdelse.