KIA Nyhedsbrev
KIA Motors Danmark - Disclaimer

Google+
kia headquarters

Disclaimer

Data, oplysninger og illustrationer på denne hjemmeside er vejledende. KIA Import Danmark A/S tager forbehold for fejl og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af de på hjemmesiden beskrevne modeller ud fra tekniske eller kommercielle årsager.

Copyright

Samtlige varemærker, logotyper og servicemærker, og andet indhold, tekst såvel som grafik, der vises på denne hjemmeside, tilhører KIA Import Danmark A/S eller tredje part. Det er ikke tilladt at anvende, downloade, kopiere og viderebringe dem på nogen måde uden skriftlig aftale med KIA Import Danmark A/S - når det forekommer - tredie part.

Indholdet må ikke reproduceres, ændres, overføres, licenseres eller publiceres helt eller delvist på nogen som helst foranledning uden indhentet samtykke fra KIA Import Danmark A/S.

Samtykke til Markedsføring

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING
Jeg samtykker hermed til, at KIA Import Danmark A/S og KIA’s forhandlernetværk må kontakte mig med markedsføringsmateriale. Du kan finde en komplet liste over forhandlere i KIA’s forhandlernetværk her.  
Markedsføringsmaterialet må fremsendes til min oplyste e-mailadresse og telefonnummer i form af e-mails, opkald, sms og mms eller til min oplyste adresse pr. post og vil indeholde:
o Nyhedsbreve
o Informationer, annoncer og tilbud på blandt andet nye og brugte biler, reservedele, biltilbehør, leasing, finansiering, forsikring, vejhjælp, medlemskaber og services til min bil – herunder vask og pleje, rustbeskyttelse og synsforberedelse – og lignende
o Informationer, annoncer og tilbud vedrørende underholdning, livsstil og sundhed som KIA Import Danmark A/S sender på vegne af samarbejdspartnere.
o Informationer om konkurrencer og planlagte arrangementer, herunder åbent hus og messer

Samtykket er frivilligt, og du kan til enhver tid afmelde fremtidige nyhedsmail henvendelser ved at benytte link: http://kiamotors.us2.list-manage.com/unsubscribe/post 

Persondatapolitik

KIA persondatapolitik

Hos KIA Import Danmark AS, (”KIA” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for KIAs måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplys-ninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt når du an-vender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
KIA Import Danmark A/S
Hauløkkevej 4, 
7000 Fredericia 
CVR: 18493195
info@kiamotors.dk
Tlf:.75 92 25 44

2. Indsamling af personoplysninger 
Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De per-sonoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

- Når KIA modtager oplysninger fra KIA-autoriserede forhandlere i forbindelse med køb eller leasing af en bil fra KIA.
- Når KIA modtager oplysninger fra KIA-autoriserede forhandlere i forbindelse med værkstedsbesøg, som er dækket af KIA-garanti.
- Når du tilmelder dig KIAs nyhedsbrev.
- Når du opretter en kundekonto hos kundeklub (”MyKia”).
- Når du deltager i en af KIA konkurrencer. 

3. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

- Tilmelding til nyhedsbrev.
- Administration af din KIA-garanti.
- Administration af MyKia. 
- Deltagelse i konkurrencer eller andre events.
- Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og til-deling af værdikoder.
- Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser.
- Oversigt over købshistorik. 
- Kommerciel statistik og analyse.
- Øvrige markedsføringstiltag.
Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsførings-materiale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmin-dre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.
KIA fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produk-ter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender KIAs hjemmeside, og for-søger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller sur-fer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvil-ke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

4. Videregivelse

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel. 
Oplysninger til brug for KIAs samarbejdspartnere, som leverer ydelser på KIAs, vegne, fx i for-bindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene person-oplysningerne på KIAs vegne og i overensstemmelse med KIAs instruks. 
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregi-velse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgiv-ning for behandling af personoplysninger.


5. Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og op-bevares længere i anonymiseret form.

6. Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: http://www.kia.com/dk/cookie-politik/

7. Sikkerhed
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

8. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlin-gen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger. 

9. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil heref-ter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@kiamotors.dk eller Tlf:.75 92 25 44.

10. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med ind-samling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse in-dehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker. 

11. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registre-ret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@kiamotors.dk eller Tlf:.75 92 25 44. Du kan også skrive til os på følgende adresse:
KIA Import Danmark A/S
Hauløkkevej 4, 
7000 Fredericia

12. Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 11 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 
 

REGULATIVER

Vedrørende TomTom-tjeneste til advarsel om fotofælder

De fleste regeringer og lokale myndigheder er enige om, at TomTom-tjenesten til advarsel om fotofælder gør kørslen mere sikker. Hos KIA overholder vi gældende lovgivning i de enkelte lande og tilpasser om nødvendigt vores praksis som forklaret nedenfor.

Liste over lande, der er omfattet af TomTom-tjenesten til advarsel om fotofælder i din KIA

Her er listen med de 36 lande, der er omfattet af TomTom-tjenesten til advarsel om fotofælder i din KIA: Andorra, Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Danmark, Spanien, Estland, Finland, Storbritannien, Gibraltar, Grækenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Monaco, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Ukraine, Vatikanet.

Kontroller venligst, om der er begrænsninger for brugen af tjenester til advarsel om fartfælder i det land, du kører i. Forbindelsen til advarselsfunktionen kan tilpasses under navigationsindstillinger i dit navigationssystem.

Specifik anvendelse i Frankrig i overensstemmelse med loven

Efter introduktionen af lovdekret nr. 2012-3 den 3. januar 2012 har det været forbudt at blive advaret om den præcise position for faste eller mobile fotofælder, mens du kører i Frankrig. Derfor har TomTom haft et møde med trafikministeriet for at klarlægge situationen med den nye og kommende lovgivning. Som et resultat deraf har TomTom introduceret en opdateret og 100 % lovlig tjeneste med advarsel om risikozoner.

Hvordan fungerer det?

I Frankrig rapporteres der nu om alle typer kameraplaceringer og sorte pletter via en ny tjeneste: Advarsel om risikozoner (Danger Zones).

De specifikke positioner vises ikke, og i stedet vises et Danger Zone-ikon.

Zonens længde afhænger af vejtypen på det aktuelle sted, og den kan være 300 m/2.000 m/4.000 m.

Nyttige tips

Hvis der er placeret flere fotofælder i nærheden, kan advarslen blive samlet til en enkelt længere zone.

Rapporteringen af risikozoner er stadig mulig og lovlig, men placeringen vil blive randomiseret for alle brugere. KIA og TomTom sætter pris på den fortsatte lokale rapportering.

Risikozoner er kun tilgængelige ved kørsel i Frankrig. TomTom-tjenesten til advarsel om fotofælder fungerer på normal vis uden for Frankrig. Dette gælder, hvis en rute krydser den franske grænse.

Lande, hvor tjenesten til advarsel om fotofælder er forbudt.

I Schweiz, Liechtenstein og Tyrkiet er tjenesten til advarsel om fotofælder helt forbudt. KIA overholder den lokale lovgivning, og når du kører i de pågældende lande, modtager du automatisk ikke længere advarsler om fotofælder, og dit navigationssystem vil automatisk deaktivere funktionen til rapportering om fotofældernes placering. Derfor kan KIA ikke holdes ansvarlig for den manglende tjeneste til advarsel om fotofælder i de lande.

Vilkår for brugerlicens: www.tomtom.com/en_gb/legal/eula/

 

 
Luk

KIA anvender cookies på deres hjemmeside. De anvendes til at analyseret hjemmesiden, til sociale medier og til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og funktion. Du accepterer at anvende cookies ved at bruge denne hjemmeside eller ved at klikke på "Luk". Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan de anvendes, kan du læse under vores disclaimer. Yderligere informationer

Accepter Afvis
Indstillingen Ingen cookies | Læs mere