LPG, CNG a bionafta aneb jaké možnosti přinášejí alternativní paliva?

25 března 2017
+ Zvětšit

- Alternativní paliva šetří životní prostředí i náklady na provoz vozu
- Zařízení na spalování LPG i CNG jsou montována ve výrobním závodě

Ekonomické a ekologické

Také se dusíte smogem a rádi byste přispěli ke zlepšení ovzduší? Alternativní paliva představují možnost, jak snížit emise skleníkových plynů, sazí a dalších toxických látek, které se uvolňují do prostředí při spalování konvenčních paliv, tedy benzínu nebo nafty.

Pokud se alespoň trochu zajímáte o ochranu životního prostředí, jistě vám neunikl pojem alternativní paliva. Při jejich spalování totiž vzniká podstatně méně zdraví škodlivých látek. Kromě toho, že šetří životní prostředí, šetří také vaši peněženku.

Co to jsou alternativní paliva?

Mezi alternativní paliva, jak se říká náhradě za automobilový benzín a motorovou naftu, řadíme zejména zkapalněné ropné rafinerské plyny neboli LPG, zemní plyn (CNG či LNG), bionaftu, paliva na základě metylesteru řepkového oleje (MEŘO) a paliva s využitím alkoholů (etanol a metanol). Samostatnou kapitolou je pak využití vodíku a pohon na elektrický proud.

V současnosti je v celosvětovém měřítku nejrozšířenějším alternativním palivem LPG (Liquefied Petroleum Gas), který je směsí zkapalněných ropných plynů, ve které převládají propan a butan. Tyto plyny vznikají jako vedlejší produkty při zpracování ropy. Nejedná se tedy o obnovitelný zdroj energie a jeho používáním nijak nesnižujeme závislost na těžbě ropy. Také nelze očekávat pokračující daňové zvýhodnění tohoto paliva.

Zemní plyn – hudba budoucnosti

Zemní plyn je tvořen téměř výhradně metanem, tedy nejjednodušším uhlovodíkem. Rozeznáváme dvě formy zemního plynu, CNG a LNG. V současné době nalézá uplatnění především stlačený zemní plyn neboli CNG (Compressed Natural Gas). Zkapalněný zemní plyn LNG (Liquefied Natural Gas) představuje spíše zajímavou možnost do budoucna. Jeho hlavní výhodou je, že oproti CNG zabírá zhruba třikrát menší objem, ovšem při teplotě -160°C. Většímu rozvoji LNG brání zejména nedostatečná síť čerpacích stanic.

Nižší provozní náklady

Provozní náklady u LPG i CNG jsou nižší než u klasických pohonných hmot. Cena LPG se pohybuje okolo 50 % ceny benzínu, cena CNG, která se udává v korunách za kilogram, se pohybuje kolem 25 Kč / kg, přičemž spotřeba osobních aut je okolo 4,5 kg / 100 km. Při spalování CNG jsou navíc produkované emise výrazně nižší než u benzínu, nafty a dokonce i LPG.

Zařízení na spalování CNG jsou častěji montována již ve výrobním závodě. Individuální přestavba nedává v případě CNG příliš smysl, jelikož snižuje užitnou hodnotu vozu. V současnosti je v České republice kolem 140 čerpacích stanic na CNG a jejich počet neustále roste. Výhodou pohonu na LPG, který můžete zvolit například u modelu KIA Venga je hustá síť čerpacích stanic, kterých je v ČR kolem 1000.