Záruka na náhradní díly a příslušenství


Záruční lhůta (pro všechny modely KIA) 

Díly: 
Na originální díly KIA, nainstalované autorizovaným prodejcem KIA v rámci záruky se poskytuje záruka na zbývající dobu/počet ujetých kilometrů příslušné omezené záruky, na základě níž byly díly dříve vyměněny.
Na originální díly KIA nainstalované autorizovaným prodejcem KIA po záruční lhůtě se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů, od data instalace, na díly a na práci.
Na originální díly KIA prodané avšak nenainstalované autorizovaným dealerem KIA se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data koupě bez ohledu na počet ujetých kilometrů, náklady na práci však hradí zákazník.

Ručení ze strany KIA na základě těchto výše uvedených záruk je omezeno výhradně na opravu a výměnu originálních dílů vykazujících vady materiálu nebo zpracování, autorizovaným prodejcem KIA v jeho sídle a výslovně nezahrnuje žádné náklady na dopravu a ve spojení s dopravou k tomuto prodejci nebo platby za nemožnost užívání vozu KIA po dobu záručních oprav.
Pro nároky ze záruky nad rámec stanovený právními předpisy platí výhradně ustanovení tohoto záručního listu. V případě vad, na které se vztahuje tato záruka, které se však vyskytnou až po uplynutí zákonné záruční doby, je spotřebitel oprávněn požadovat pouze opravu nebo výměnu dílů za podmínek stanovených touto zárukou. Spotřebitel v těchto případech zejména není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat slevu z kupní ceny.