Údržba a kontrola


Každý majitel vozu KIA odpovídá za správný provoz, údržbu a dodržování předepsaného intervalu periodických servisních prohlídek. Vzhledem k tomu, že autorizované opravny KIA jsou vybaveny veškerými aktuálními informacemi poskytovanými výrobcem vozidla, potřebnými jak pro provádění periodických předepsaných prohlídek, tak i pro provádění běžných oprav, doporučuje společnost KIA provádět tyto úkony v síti svých autorizovaných opraven. Neprovedení některé z předepsaných servisních prohlídek, nebo provedení prohlídky či opravy v rozporu s technologickými postupy stanovenými výrobcem může být důvodem pro částečné nebo úplné zaniknutí záruky vozidla.