Záruční lhůta


Omezená záruka na nová vozidla Kia se dělí na různá období a liší se v závislosti na datu uvedení do provozu a modelu. Pro účely všech záruk, uvedených níže (s výjimkou záruk na náhradní díly nebo příslušenství, nainstalované po datu prvního uvedení do provozu) začíná záruční lhůta běžet v den prvního uvedení do provozu. „Datum prvního uvedení do provozu“ je datum, kdy je vozidlo KIA poprvé dodáno prvnímu maloobchodnímu zákazníkovi, poskytnuto držiteli na základě leasingové smlouvy nebo uvedeno do provozu jako firemní vozidlo (například jako předváděcí vozidlo, vozidlo k pronájmu nebo taxi), podle toho, který případ nastal nejdříve. Jakoukoli zbývající část záruční lhůty lze plně převést na následné vlastníky.

Uplatnění záruky

Záruku vztahující se na vozidla KIA, která jsou registrována a normálně používána v ČR, lze rovněž uplatnit u kteréhokoli jiného distributora nebo prodejce vozidel KIA v Evropě. Během záručního období je tato záruka přenosná na následujícího vlastníka.


Vozidla uvedená do provozu po 1.1.2010

Na všechna vozidla Kia s datem prvého uvedení do provozu po 1.1.2010 poskytuje výrobce Kia záruku po dobu 7 let / 150 000 kilometrů (podle toho který případ nastane dříve).

> Více informací

Vozidla uvedená do provozu do 31.12.2009

S výjimkou případů, které jsou vyloučeny nebo omezeny níže, se na všechny součásti nového vozu KIA poskytuje záruka po dobu 36 měsíců/150 000 kilometrů od data prvního uvedení do provozu.

> Více informací

Záruka na náhradní díly a příslušenství

Na originální díly KIA, nainstalované autorizovaným prodejcem KIA v rámci záruky se poskytuje záruka na zbývající dobu/počet ujetých kilometrů příslušné omezené záruky, na základě níž byly díly dříve vyměněny.

> Více informací

Údržba a kontrola

Každý majitel vozu KIA odpovídá za správný provoz, údržbu a dodržování předepsaného intervalu periodických servisních prohlídek.

> Více informací