Smluvní vrakoviště pro vozy s ukončenou životností

Vozidla s ukončenou životností

V souladu s právem Evropského společenství a obecně závaznými předpisy České republiky je pro vaše vozidlo KIA po uplynutí jeho doby životnosti zajištěna likvidace, odpovídající výše uvedeným normám, a to zejména z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, estetického vzhledu obce, přírody nebo krajiny a opětovného použití a materiálového využití. Vozidlo KIA s ukončenou dobou životnosti je možné podle těchto zásad předat k likvidaci níže uvedeným provozovnám.

Zpětný odběr některých výrobků

V souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb a zákona 297/2009 Sb je zajištěn odběr některých výrobků specifikovaných v těchto zákonech, uvedených na trh společností KIA Motors Czech s.r.o, a to prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů KIA bezplatně.

Smluvní provozovny autovraky: