Záruka

Záruční lhůta

Omezená záruka na nová vozidla Kia se dělí na různá období a liší se v závislosti na datu uvedení do provozu a modelu. Pro účely všech záruk, uvedených níže (s výjimkou záruk na náhradní díly nebo příslušenství, nainstalované po datu prvního uvedení do provozu) začíná záruční lhůta běžet v den prvního uvedení do provozu. „Datum prvního uvedení do provozu“ je datum, kdy je vozidlo KIA poprvé dodáno prvnímu maloobchodnímu zákazníkovi, poskytnuto držiteli na základě leasingové smlouvy nebo uvedeno do provozu jako firemní vozidlo (například jako předváděcí vozidlo, vozidlo k pronájmu nebo taxi), podle toho, který případ nastal nejdříve. Jakoukoli zbývající část záruční lhůty lze plně převést na následné vlastníky.

Vozidla uvedená do provozu po 1.1.2010

Základní záruka

Na všechna vozidla Kia s datem prvého uvedení do provozu po 1.1.2010 poskytuje výrobce Kia záruku po dobu 7 let / 150 000 kilometrů (podle toho který případ nastane dříve). Záruka je poskytnuta na celé vozidlo, s výjimkami uvedenými níže. Po dobu prvních 3 let není záruka omezena počtem ujetých kilometrů.

Lak: 5 let / 150 000 km

Audio: 3 roky / 100 000 km

Baterie: 2 roky bez omezení počtu kilometrů

Náplň klimatizace, originální díly Kia a díly spotřebního charakteru: 2 roky bez omezení počtu kilometrů

Pneumatiky: na pneumatiky poskytuje záruku jejich výrobce

Tato záruka je poskytnuta na vozidla, která mají Evropskou globální homologaci

Záruka proti prorezavění

KIA poskytuje záruku na to, že plechové díly karoserie vašeho nového vozidla KIA nevykazují vady materiálu nebo zpracování, které by měly za následek vznik prorezavění (otvor v dílu karoserie), za následujících podmínek. Autorizovaný prodejce KIA vám bezplatně opraví nebo vymění prorezavělý díl karoserie, pokud k prorezavění došlo v důsledku vad materiálu nebo zpracování při normálním používání.

Vozidla uvedená do provozu do 31.12.2009

Základní záruka

Osobní vozidla KIA - s výjimkou modelu cee´d, SPORTAGE (uvedená do provozu po 1.11.2007) a Carens
S výjimkou případů, které jsou vyloučeny nebo omezeny níže, se na všechny součásti nového vozu KIA poskytuje záruka po dobu 36 měsíců/150 000 kilometrů od data prvního uvedení do provozu.
(Pozn.: pro vozidla uvedená do provozu před 1.1.2007 platí 36 měsíců/100 000 km)
Osobní vozidla KIA CARENS a KIA SOUL– platné pro vozidla uvedená do provozu po 1. 4. 2007
S výjimkou případů, které jsou vyloučeny nebo omezeny níže, se na všechny součásti nového vozu KIA CARENS poskytuje záruka po dobu 60 měsíců/150 000 kilometrů od data prvního uvedení do provozu. Na prvních 36 měsíců se nevztahuje omezení záruky ujetými kilometry
(Pozn.: pro vozidla CARENS uvedená do provozu před 1. 4. 2007 platí 36 měsíců/100 000 km)
Osobní vozidla KIA cee´d a SPORTAGE (vztahuje se na vozidla SPORTAGE uvedená do provozu po 1.11.2007)
S výjimkou případů, které jsou vyloučeny nebo omezeny níže, se na všechny součásti vašeho nového vozu KIA poskytuje záruka po dobu 60 měsíců/150 000 kilometrů (s výjimkou pohonného ústrojí, na které se poskytuje záruka na 84 měsíců/150 000 kilometrů) od data prvního uvedení do provozu.
V průběhu prvních 36 měsíců není záruka omezena počtem ujetých kilometrů.
Záruka na pohonné ústrojí (model cee´d a SPORTAGE vedené do provozu po 1.11.2007)
Omezená záruka na pohonné ústrojí se nevztahuje na vozy, používané ke komerčním účelům (např. taxi, rozvážková a dodávková služba, vozidla auto půjčoven, atd.).
Dále je uveden popis jednotlivých položek, na které se záruka vztahuje:
MOTOR
Blok motoru/hlava válců a všechny vnitřní součásti, rozvody, rozvodová kola, rozvodový řetěz, kryt rozvodů, těsnění, olejové čerpadlo, vodní čerpadlo, setrvačník, olejová vana s příslušenstvím, kryt vahadel ventilů a uchycení motoru.
ŘAZENÍ/PŘEVODOVKA
Převodová skříň a všechny vnitřní součásti, hřídele přední nápravy (poloosy), stejnoběžné klouby, náboje předních kol, ložiska předních kol, těsnění, měnič točivého momentu, skříň měniče točivého momentu, kryt a skříň spojky, skříň převodovky a diferenciálu pro pohon 4WD vozidla SPORTAGE.
Užitková vozidla Pregio/K 2500
S výjimkou případů, které jsou vyloučeny nebo omezeny níže, se na všechny součásti nového vozu KIA poskytuje záruka po dobu 36 měsíců/100 000 kilometrů od data prvního uvedení do provozu.

Výjimky

Pro níže uvedené položky platí jiná než základní záruka.
Baterie
Na originální baterii se poskytuje plná záruka po dobu 24 měsíců od data prvního uvedení do provozu, bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
Klimatizace – Náplň chladicího média
Na náplň chladicího média klimatizačního zařízení se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data prvního uvedení do provozu, bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Nad rámec 24 měsíců se poskytuje záruka na náplň chladicího média pouze pokud je doplněna jako součást záruční opravy.
Lak užitkových valníkových vozidel
Na lak užitkových a valníkových vozidel je poskytnuta záruka po dobu 12 měsíců/100 000 kilometrů od data prvého uvedení do provozu.

Záruka proti prorezavění

KIA poskytuje záruku na to, že plechové díly karoserie vašeho nového vozidla KIA nevykazují vady materiálu nebo zpracování, které by měly za následek vznik prorezavění (otvor v dílu karoserie), za následujících podmínek. Autorizovaný prodejce KIA vám bezplatně opraví nebo vymění prorezavělý díl karoserie, pokud k prorezavění došlo v důsledku vad materiálu nebo zpracování při normálním používání.
Záruční lhůta (s výjimkou modelu cee´d a SPORTAGE s datem uvedení do provozu po 1.11.2007)
Záruka se poskytuje na dobu 72 měsíců od data prvního uvedení do provozu, bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V průběhu záruční lhůty lze tuto záruku převést na následné vlastníky.
Výjimky
Pro užitková a valníková vozidla se poskytuje záruka po dobu 36 měsíců/100 000 km.
Záruční lhůta model cee´d a SPORTAGE s datem uvedení do provozu po 1.11.2007
Záruka se poskytuje na dobu 120 měsíců od data prvního uvedení do provozu, bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V průběhu záruční lhůty lze tuto záruku převést na následné vlastníky.

Záruka na náhradní díly a příslušenství

Záruční lhůta (pro všechny modely KIA)

Díly:
Na originální díly KIA, nainstalované autorizovaným prodejcem KIA v rámci záruky se poskytuje záruka na zbývající dobu/počet ujetých kilometrů příslušné omezené záruky, na základě níž byly díly dříve vyměněny.
Na originální díly KIA nainstalované autorizovaným prodejcem KIA po záruční lhůtě se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů, od data instalace, na díly a na práci.
Na originální díly KIA prodané avšak nenainstalované autorizovaným dealerem KIA se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data koupě bez ohledu na počet ujetých kilometrů, náklady na práci však hradí zákazník.

Ručení ze strany KIA na základě těchto výše uvedených záruk je omezeno výhradně na opravu a výměnu originálních dílů vykazujících vady materiálu nebo zpracování, autorizovaným prodejcem KIA v jeho sídle a výslovně nezahrnuje žádné náklady na dopravu a ve spojení s dopravou k tomuto prodejci nebo platby za nemožnost užívání vozu KIA po dobu záručních oprav.
Pro nároky ze záruky nad rámec stanovený právními předpisy platí výhradně ustanovení tohoto záručního listu. V případě vad, na které se vztahuje tato záruka, které se však vyskytnou až po uplynutí zákonné záruční doby, je spotřebitel oprávněn požadovat pouze opravu nebo výměnu dílů za podmínek stanovených touto zárukou. Spotřebitel v těchto případech zejména není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat slevu z kupní ceny.

Uplatnění záruky

Záruku vztahující se na vozidla KIA, která jsou registrována a normálně používána v ČR, lze rovněž uplatnit u kteréhokoli jiného distributora nebo prodejce vozidel KIA v Evropě. Během záručního období je tato záruka přenosná na následujícího vlastníka.

Údržba a kontrola

Každý majitel vozu KIA odpovídá za správný provoz, údržbu a dodržování předepsaného intervalu periodických servisních prohlídek. Vzhledem k tomu, že autorizované opravny KIA jsou vybaveny veškerými aktuálními informacemi poskytovanými výrobcem vozidla, potřebnými jak pro provádění periodických předepsaných prohlídek, tak i pro provádění běžných oprav, doporučuje společnost KIA provádět tyto úkony v síti svých autorizovaných opraven. Neprovedení některé z předepsaných servisních prohlídek, nebo provedení prohlídky či opravy v rozporu s technologickými postupy stanovenými výrobcem může být důvodem pro částečné nebo úplné zaniknutí záruky vozidla.