ČSOB Leasing

Finanční leasing

Je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky pro podnikatele. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

Čím je finanční leasing výhodný?

 • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
 • výhodné pojištění hrazené ve splátkách
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy přímo u dealera

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?

 • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
 • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
 • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy - mimobilanční financování (dle českých standardů)

Účelový zákaznický úvěr

Hlavní výhodou úvěru je skutečnost, že se předmět stává ihned vaším majetkem a máte navíc možnost úvěr kdykoliv doplatit.

Čím je úvěr výhodný?

 • předmět financování se ihned stává majetkem zákazníka
 • maximální výše úvěru není omezena
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců)
 • splátka úvěru není zatížena DPH
 • neměnná výše měsíčních splátek
 • možnost předčasného splacení
 • pojistné hrazené ve splátkách
 • volitelně - pojištění schopnosti splácet hrazené ve splátkách

Čím je úvěr výhodný pro podnikatele?

 • předmět financování se ihned stává vaším majetkem - vhodné také pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
 • zákazník - podnikatel je vlastníkem předmětu financování a od počátku smlouvy a provádí jeho daňové odpisy
 • optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku
 • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení

Optimální variantu financování Vám na požádání zpracuje váš dealer KIA.

Pojištění ČSOB Leasing nabízí zákazníkům KIA možnost výběru komplexního pojištění vozidla. Prostřednictvím naší společnosti můžete získat velmi výhodné sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy. Zákazníci KIA mohou mimo jiné využít i započítání svých případných bonusů do nově uzavíraných pojistných smluv.

V současné době má naše společnost uzavřené pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Allianz pojišťovna, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
Generali Pojišťovna, a.s.
Uniqa pojišťovna, a.s.
Servisní pojišťovna, a.s.

Více informací o nabídce financování naleznete na ČSOB Leasing.