Zoeken

Bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

Reglement gegevensbescherming inzake de online sollicitatieprocedure

Algemeen

De inhoud weergegeven op www.kia.com/be/jobs  heeft als doel om de kandidatuurgegevens elektronisch in te vullen en in te dienen bij de organisaties van KIA Motors Group in Europa. In het kader van uw online sollicitatie, biedt u uw persoonlijk ingevulde  gegevens op vrijwillige basis aan. Door de beslissing om onze online sollicitatieprocedure te gebruiken, geeft  u uitdrukkelijk uw toestemming om deze gegevens op te slaan, te analyseren en te verzenden.

In dit geval zal uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door KIA Motors België NV , met maatschappelijke zetel te Kolonel Bourgstraat 109, in 1140 Evere ( hierna " KIA " of "wij" of "ons" ) . Lees deze verklaring van gegevensbescherming zorgvuldig alvorens u uw gegevens aan ons verzendt . De overdracht van uw online aanvraag vereist dat u het reglement gegevensbescherming inzake de online sollicitatieprocedure bevestigt en erkent als een juridisch bindende verklaring

 

Gegevensverzameling

Mocht u besluiten onze online sollicitatieprocedure in dit proces te gebruiken, zal u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens in de verplicht gemarkeerde velden in te vullen, bijvoorbeeld uw voor-en achternaam en e-mailadres. Om makkelijker met ons in contact te komen, kunt u ook extra contactinformatie facultatief invullen, bijvoorbeeld uw adres of uw vaste en mobiele telefoonnummers. Om ons in staat te stellen uw aanvraagvoorkeuren beter te behandelen, hebt u ook de mogelijkheid om andere gegevens en bestanden op vrijwillige basis over te brengen, bijv. informatie over uw beroepskwalificaties, ervaring en bestanden met inbegrip van uw aanvraagdocumenten, zoals motivatiebrief, CV , applicatie foto's, rapporten en certificaten enz.

Let wel dat de cv's, rapporten en certificaten of andere informatie die u doorgeeft voor sollicitatiedoeleinden gevoelige gegevens kunnen bevatten, zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, informatie over de lichamelijke of mentale geschiktheid of seksueel leven.

Daarom raden wij u aan zich te onthouden van het verstrekken van gevoelige informatie.

Met de overdracht van dit soort informatie geeft u ons uw toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, alsook alle geldende wetgeving inzake antidiscriminatie.

Verder wordt technische informatie automatisch door uw webbrowser naar ons overgedragen via de toegang tot onze webpagina's. Dit bevatonder meer informatie over de gebruikte browser, informatie over het besturingssysteem, de tijd en datum van uw bezoek en URL-referentie, indien van toepassing. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en voor de geschikte opmaak van onze internetsites. U als gebruiker blijft anoniem. Wij zijn niet in staat om deze gegevens samen te voegen met de gegevens van uw online sollicitatie.

Opslag, gebruik en verwijdering van gegevens

Kandidatuurgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op de behandeling van sollicitaties. Mocht u een aanvraag doen voor een specifieke positie die reeds is ingevuld en mochten we geloven dat uw profiel ook past in een andere positie of dat u zelfs beter geschikt bent voor een andere positie, dan zouden wij graag uw sollicitatie binnen onze KIA groep doorsturen. We doen dit alleen als u ons uw toestemming gaf in dit verband. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een andere KIA Motors entiteit buiten de Europese Gemeenschap, worden de model contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie uitgevoerd om de passende waarborg inzake de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen.

In het geval u niet zal worden geselecteerd voor de specifieke functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende een periode van 24 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Dit zal ons toelaten om contact met u op te nemen tijdens deze periode in geval een andere interessante positie vrijkomt waarvoor wij denken dat u in aanmerking komt.

U hebt natuurlijk het recht om uw aanvraag in te trekken op ieder moment .

Gegevensoverdracht

De gegevens  aangaande uw online sollicitatie worden direct doorgestuurd per e-mail aan de bevoegde afdeling personeelszaken. Gelieve bij het inullen van uw aanvraag, er rekening mee te houden dat de overdracht van uw gegevens via e-mail geen encryptie proces inhoudt en dat het niet kan worden gegarandeerd dat uw gegevens niet gelezen worden of niet vervalst worden door onbevoegden. U bent vrij om ons uw aanvraag per post te sturen.

Openbaarmaking van gegevens

De overgedragen gegevens aangaande uw online sollicitatie worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming geeft of tenzij bepaald door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Intrekking en informatie

U hebt het recht uw toestemming aan ons ten allen tijde in te trekken en de door ons opgeslagen informatie over uw persoonlijke gegevens op te vragen. Indien van toepassing, hebt u ook het recht om uw persoonlijke informatie te corrigeren of te actualiseren. U mag deze rechten uitoefenen door ons een gedagtekend en ondertekend verzoek per post of per e-mail te sturen, met een kopie van uw identiteitskaart.

KIA Motors Belgium
Colonel Bourg 109,1140 Evere (België)
hr@kia.be 

Dit kantoor zal ook tot uwer beschikking gesteld worden voor alle suggesties of klachten in verband met onze regels inzake gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens .

Veiligheid

We maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke  of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking .

Onze algemene verklaring van gegevensbescherming geldt in aanvulling op de voorschriften inzake gegevensbescherming inzake de online sollicitatieprocedure .

 

Wijzigingen aan ons privacybeleid

KIA behoudt zich het recht om deze privacybeleid te wijzigen zodoende te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om deze te actualiseren. Eventuele wijzigingen die door KIA in de toekomst zal worden geplaatst op deze pagina zal a.d.h.v. een aanpassing van de datum hieronder worden bekendgemaakt . KIA nodigt u dan ook om haar privacybeleid bij gelegenheid te bekijken om  eventuele wijzigingen vast te stellen. Door ons uw persoonlijke informatie toe te vertrouwen en de website en /of enige dienst aangeboden via de website te gebruiken, na de wijziging van de voorwaarden van ons privacybeleid, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard .

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op [14/10/2013] .

Kia maakt gebruik van cookies op haar website voor het beheer van webstatistieken, sociale media en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Door onze website te bezoeken of door op "Sluiten" te klikken geeft u toestemming om cookies te gebruiken. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, lees dan ons cookiebeleid.

Geen cookie modus | Meer lezen