Go to content

Shërbimi dhe kujdesi

Mirëmbajtja

Me qëllim mirëmbajtjen e performancës së Kia-s suaj ne sugjerojmë të kontrolloni vazhdimisht si vijon gjatë intervaleve të planifikuara të shërbimit: 
 • Nivelin e vajit në motor
 • Kosto fikse dhe prova e fryrjes së gomave
 • Të disponueshme për 3 ose 5 shërbimet e para të Kia-s suaj
 • Kia juaj do të ketë një histori të plotë të shërbimit duke rritur vlerën e ri-shitjes
 • Paketat janë të transferueshme tek zotëruesi i ri nëse dëshironi të shisni Kia-n tuaj
 • Teknikët e trajnuar të Kia-s do të përdorin vetëm pjesë origjinale të Kia-s, duke përdorur veglat dhe pajisjet diagnostikuese më të fundit.
 • Çmimet përfshijnë TVSH
Ju mund të gjeni informacione dhe këshilla të mëtejshme në manualin tuaj të Zotëruesit të Kia-s. Për të ndihmuar në mirëmbajtjen e Kia-s tuaj, pikat e shitjes së Kia-s ofrojnë një kontroll shtesë për Gjendjen e Automjetit prej njërit nga teknikët tanë të specializuar. Për informacione të mëtejshme dhe për të bërë një prenotim ju lutemi të kontaktoni pikën tuaj të shitjes Kia.

Kia Care - 3

Kia Care-3 dhe Care-3 Plus janë paketat tona të shërbimit të cilat caktojnë çmimin e 3 ose 5 shërbimeve të para në nivele jashtëzakonisht konkurruese duke ofruar një shërbim me vlerë të madhe për Kia-n tuaj të re. Për t'ju uruar mirëseardhjen në familjen e Kia-s ne ofrojmë këtë paketë ekskluzive shërbimesh për modele të caktuara të Kia-s. Disa nga përfitimet kryesore të Kia-s Care-3 dhe Care-3 Plus janë: 
 • Vlerë e jashtëzakonshme për paratë
 • Niveli i lëngut të frenave
 • Niveli i ftohësit
 • Niveli i lëngut larës për xhamin e përparmë
 • Dritat
 • Presioni i fryrjes së gomave dhe gjendja e tyre
Klientët Kia Care-3 tashmë munden gjithashtu të blejnë shërbimin e tyre të parë të kontrollit vjetor për vetëm £30 (vetëm 3 paketa shërbimi). Kështu përse të mos përfitoni nga shërbimi ynë shumë i vlefshëm dhe të caktoni çmimin për Kia-n tuaj të re me Kia Care-3. Zbuloni më shumë për paketën e Shërbimit Care-3 të Kia-s. 

Planet e shërbimit

Pikat tona të shitjes Kia gjithashtu ofrojnë plane shërbimi të cilat ju lejojnë të shpërndani koston e shërbimeve të ardhshme nëpërmjet pagesave mujore.
Pikërisht si paketat e shërbimit Care- 3, Planet e Shërbimit bazohen në planifikime për shërbime të Kia-s duke përfshirë të gjitha pjesët, hakun e punës, vajin e motorit dhe kritere të tjera për lubrifikantë.
Një Plan Shërbimi jo vetëm që është i aplikueshëm për automjetet e reja të Kia-s, por edhe për automjetet e përdorura të Kia-s. Klientët ekzistues gjithashtu mund të fillojnë një Plan Shërbimi në çdo moment për të planifikuar për kritere shërbimi në të ardhmen. Një plan i posaçëm për pagesa mujore mund të llogaritet nga pika juaj e shitjes së Kia-s në bazë të modelit tuaj, kilometrazhi vjetor dhe periudhës në të cilën ju dëshironi të jeni i siguruar.